Entré Lindhagen har certifierats enligt det internationella certifieringssystemet LEEDs högsta nivå.

Med hjälp av gröna ängsväxter och bin på taket, el från vindkraftsparken i Sjisjka och ett egenpatenterat kylsystem har Skanskas nya huvudkontor Entré Lindhagen certifierats enligt det internationella certifieringssystemet LEED.  Byggnaden har klarat kraven för den högsta nivån – Platinum.

Skanskas nya huvudkontor Entré Lindhagen på västa Kungsholmen stod klart i januari 2014. Kontoret delar Skanska med Nordea. Nu har Green Building Certification Institute godkänt certifieringen av huvudkontoret i högsta kategorin, Platinum, enligt den internationella miljöcertifieringen LEED.

skanskas tak

Platinum till Entré Lindhagen
Bikupor på taket. Foto: Skanska. På detta projekt hade vi entreprenaden för sedumtäckningen.

Nordbygg 2014

Ljungs Sedum medverkade i Eurotema/Sempergreens fina monter på Nordbygg.

20140401_101428