Inlägg av Ljung Sedum & Annelunds Tak AB

Entré Lindhagen har certifierats enligt det internationella certifieringssystemet LEEDs högsta nivå.

Med hjälp av gröna ängsväxter och bin på taket, el från vindkraftsparken i Sjisjka och ett egenpatenterat kylsystem har Skanskas nya huvudkontor Entré Lindhagen certifierats enligt det internationella certifieringssystemet LEED.  Byggnaden har klarat kraven för den högsta nivån – Platinum. Skanskas nya huvudkontor Entré Lindhagen på västa Kungsholmen stod klart i januari 2014. Kontoret delar […]