Vi på Ljungs Sedum märker en ständigt ökande efterfrågan från våra kunder att kunna leverera solenergianläggningar och har därför valt att ingå i Soltech Energy koncernen och därigenom bredda vårt erbjudande med solenergilösningar.
Soltech är en svensk börsnoterad solenergikoncern med över 40 000 aktieägare och ett marknadsvärde på ca 1,9 miljarder kronor. Soltech har med Ljungs Sedum 13 st dotterbolag inom branscher som solenergi, tak, sedum och fasad. Bekanta er gärna mer med Soltech på www.soltechenergy.com

Soltech Energy